W E R K W I J Z E

             D e   o p d r a c h t

                                           Veel relaties benaderen S T A F T wanneer zij een goede kandidaat zoeken voor een complex in te vullen
                                           vacature. Vervolgens vindt er een gedegen kennismakingsgesprek plaats waarin een helder beeld wordt
                                           geschetst van de vraag en het functieprofiel. In dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen met
                                           betrekking tot de dienstverlening uitgesproken. 

                                           Hierna gaat S T A F T met behulp van diverse instrumenten op zoek naar de juiste kandidaat. Na een zorg-
                                           vuldige selectie worden drie geschikte kandidaten voorgesteld middels een persoonsprofiel. In dit profiel
                                           wordt naast de persoonlijkheid, opleiding, kennis en werkervaring ook de aandachts- en ontwikkelpunten
                                           opgenomen. 

                                           De ervaring leert dat de opdrachtgever, op basis van deze zorgvuldige selectie in combinatie met het
                                           persoonsprofiel, in staat is de vacature succesvol in te vullen. Met een kandidaat die daadwerkelijk een
                                           verschil maakt bereid is een duurzame relatie aan te gaan met de organisatie.

                                                                                                             >>    M a a t w e r k  &  M a r k t k e n n i s        >>    P e r s o o n l i j k e   a a n p a k