R e s u l t a t e n

                                           Resultaatgerichtheid is voor S T A F T een voorwaarde binnen het zoekproces naar de juiste kandidaat.

                                           Wanneer u als organisatie een opdracht uitzet, wilt u er zeker van zijn dat alles wordt gedaan om tot een
                                           succesvolle oplossing te komen.

                                           S T A F T  begrijpt dit en speelt hierop in. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en gedurende het proces
                                           wordt de voortgang regelmatig afgestemd en zo nodig aangepast.

                                           Het uiteindelijke doel van de search is een drietal uitstekende kandidaten voor de vacature. 

             O v e r z i c h t

                                          Een selectie van onze diverse zoekopdrachten en functies, die door S T A F T succesvol zijn ingevuld:

                                                            ♒︎       Consultant Bodem
                                                            ♒︎       Hoofd Bedrijfsbureau Infra
                                                            ♒︎       Hoofd Waterbeheer
                                                            ♒︎       Kostendeskundige Bouw
                                                            ♒︎       Programmamanager
                                                            ♒︎       Senior Calculator Bouw
                                                            ♒︎       Senior Geohydroloog
                                                            ♒︎       Senior Projectleider Bouw, Projectmanager
                                                            ♒︎       Senior Adviseur Strategisch Milieubeleid
                                                            ♒︎       Technisch Directeur Bouw
                                                            ♒︎       Tendermanager Infra