V R I J W A R I N G

                                           Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, met betrekking tot de afbeeldingen en de
                                           teksten, berusten bij S T A F T.

                                           S T A F T heeft zijn uiterste best gedaan om voor het gebruik van deze materialen toestemming te krijgen
                                           van de rechthebbende(n). Mocht u als rechthebbende van mening zijn dat wij geen toestemming hebben
                                           voor het gebruik van een bepaald materiaal, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

                                           Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S T A F T, is het niet toegestaan om afbeeldingen en
                                           teksten en/of delen hieruit te: kopiëren, verveelvoudigend, openbaar te maken en/of op welke andere
                                           manier dan ook te gebruiken.
                                                                                                                                                                                                       >>    C o n t a c t g e g e v e n s