W e r k w i j z e

             M a a t w e r k

                                           S T A F T vindt het belangrijk om de dienstverlening zorgvuldig af te stemmen met de wensen en eisen
                                           van de organisatie. Dit begint bij het uitspreken en managen van de wederzijdse verwachtingen.

                                           S T A F T zorgt voor heldere afspraken en een duidelijke richtlijn waardoor S T A F T in staat is kandidaten
                                           voor te dragen die naadloos aansluiten bij de vacature en daadwerkelijk dat verschil kunnen maken. 

                                           Het regelmatig afstemmen met de opdrachtgever van de voortgang van het zoekproces optimaliseert
                                           hierbij het resultaat.

                                           S T A F T geeft in het persoonsprofiel duidelijk aan wat de ontwikkel- en aandachtspunten van de
                                           kandidaten zijn. De opdrachtgever hoeft hierdoor geen onnodige gesprekken te voeren en kan direct
                                           focussen.
                                           

             M a r k t k e n n i s

                                           S T A F T beschikt over een brede kennis van de markt dankzij een exacte achtergrond en jarenlange
                                           werkervaring binnen de sectoren. Dit maakt S T A F T tot een professionele gesprekspartner met een
                                           waardevol netwerk en een betrokken ambassadeur van uw organisatie.
                                           
                                           

                                                                                                                                            >>    D e   o p d r a c h t        >>    P e r s o o n l i j k e   a a n p a k